Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Spraw Społecznych

i Bezpieczeństwa Publicznego,

na posiedzeniu w dniu 2 września 2004 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Nikityńska Janina   nieobecna  nieobecna
2. Chmura-Nycz Magdalena   obecna  obecna
3. Rak Antoni   obecny  obecny
4. Sanecki Marek     obecny  obecny
5. Karzyńska-Karpierz Lidia   obecna  obecna
6. Kozłowski Jan   obecny  obecny