Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego 

na posiedzeniu w dniu 4 września 2003 r. godz. 810.  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Omówienie materiału przedstawionego przez Zespół ds. oświaty dotyczący funkcjonowania sieci przedszkoli i szkół w mieście i gminie Gryfino do roku 2015.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.