Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

na posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2003 r.  godz. 800.

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Analiza działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.