Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 26 maja 2006 r. godz. 830

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza wykonania budżetu Gminy Gryfino za I kwartał 2006 r.

III. Kontrola rozliczenia dotacji przez Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi  Gryfińskiej.

IV. Wypracowanie stanowiska, opinii i wniosków do projektów uchwał w sprawie:

  1. udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej - DRUK Nr 2/LII.
  2. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego o pow. 73 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego 5 - DRUK Nr 3/LII.
  3. przeznaczenia do oddania w najem na okres 10 lat lokalu użytkowego nr 1a, położonego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych nr 8 - DRUK Nr 4/LII.
  4.  nadania statutu Zakładowi Ekonomiczno – Administracyjnemu Szkół w Gryfinie - DRUK Nr 5/LII5/ Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfino - DRUK  Nr 6/LII.
  5. zmiany Uchwały Nr XLVI/579/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2005 - DRUK Nr 7/LII. 
  6. zmiany budżetu gminy na 2006 r. - DRUK Nr 8/LII.
  7. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Bartkowo - DRUK Nr 9/LII,
  8. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Żórawie - DRUK  Nr 9-1/LII.

V. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.