Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
9 czerwca 2005 r. o godz. 1100


I. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Analiza wykonania budżetu za I kwartał 2005 r.

III. Wypracowanie protokołu pokontrolnego z przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie”.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.