Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu
29 kwietnia 2005 r. o godz. 1300 i 11 maja o godz. 1000.


I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. C.d. kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 7 w Gryfinie”.

III. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych  i obywateli.

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.