Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2005 r. godz. 14.30

 

I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Zakończenie kontroli związanej z zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607.

 

III. Zakończenie kontroli dotyczącej sprzedaży samochodu osobowego marki Opel Omega.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.