Wniosek Komisji Rewizyjnej

Wniosek Komisji Rewizyjnej

        

WNIOSEK
Komisji Rewizyjnej
wypracowany na posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2004 r.


do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie:
Komisja Rewizyjna zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gryfinie do przekazania materiałów zgromadzonych przez Komisję Rewizyjną do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie z wnioskiem o podjęcie postępowania przygotowawczego w sprawie wyjaśnienia – czy przy sporządzaniu dokumentów związanych z zakupem samochodu osobowego marki Peugeot 607 nie popełniono przestępstwa z art. 271 § 1 Kodeksu Karnego w związku z art. 231 § 1 Kodeksu Karnego poprzez potwierdzenie nieprawdy przez funkcjonariuszy publicznych w Protokole z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę z dnia 30 stycznia 2004 r. 


                                                                        PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
                                                                                              Mieczysław Sawaryn