Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad 
Komisji Rewizyjnej
z dnia 29 grudnia 2004 r. godz. 14.15


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Wydanie opinii w sprawie sprzedaży przez UMiG samochodu osobowego marki Opel Omega oraz zakupu samochodu osobowego marki Peugeot 607.

 

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.