Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  10  listopada (środa) 2004 r. godz. 1300.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Wypracowanie  opinii  Komisji  Rewizyjnej w sprawie sprzedaży nieruchomości  zabudowanej przy ul. Grunwaldzkiej 7 w Gryfinie.

 

III. Ocena  realizacji  zadań  inwestycyjnych  zaplanowanych  na  2004 r.

- omówienie  spraw  zawartych  we  wnioskach  Komisji  wypracowanych na  posiedzeniu  w  dniu  3  listopada  2004 r.

 

IV. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.