Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK  OBRAD

Komisji  Rewizyjnej

na  posiedzeniu  w  dniu  3  listopada (środa) 2004 r.  godz. 900.

 

I.  Sprawy  regulaminowe:

1/  otwarcie  posiedzenia  i  stwierdzenie  quorum,

2/  przyjęcie  protokołu  z  poprzedniego  posiedzenia.

 

II. Omówienie sprawy związanej ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej w Gryfinie tzw. "biały domek".

 

III. Wolne  wnioski  i  zakończenie  posiedzenia.