Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 24 marca (środa) 2004 r. godz. 1400

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

II. Zapoznanie się z opinią w sprawie ewentualnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przy realizacji budżetu Gminy Gryfino.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.