Porządek obrad

Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Rewizyjnej

na posiedzeniu w dniu 17 listopada (poniedziałek) 2003 r. godz. 1300 .  

 

I. Sprawy regulaminowe:

1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,

2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

 

II. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji i Rady na 2004 r.

 

III. Wizja lokalna dotycząca zrzutu nieczystości z istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.