Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 24 marca 2006 r.
 
Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Trzepacz Zenon obecny obecny
2. Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
3. Bielecki Jan obecny obecny
4. Płonka Kazimierz nieobecny nieobecny
5. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
6. Sochaj Ireneusz obecny obecny