Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji
i Ochrony Środowiska w dniu 15 grudnia 2005r. godz. 1300.

I. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum,
  2. przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia,

II. Analiza budżetu na 2006 r.

III. Wolne wnioski i zakończenie posiedzenia.