Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Planowania, Przestrzennego,
Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2005 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Trzepacz Zenon obecny obecny
2. Bielecki Jan obecny obecny
3. Płonka Kazimierz nieobecny nieobecny
4. Sawaryn Mieczysław obecny obecny
5. Sochaj Ireneusz obecny obecny