Porządek obrad

Porządek obrad

Porządek obrad
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 

Inwestycji i Ochrony Środowiska
w dniu 14 grudnia 2004 r. o godz. 12.45


I. Sprawy regulaminowe:
1/ otwarcie posiedzenia i stwierdzenie kworum
2/ przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

 

II. Przygotowanie propozycji planu pracy Komisji i Rady na 2005 r.

 

III. Analiza projektu budżetu na 2005 r.

 

IV. Wolne wnioski i zakończenie obrad.