Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności członków Komisji Planowania, Przestrzennego, 

Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

na posiedzeniu w dniu 25.05.2004.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Fischbach Kazimierz obecny obecny
2. Bielecki Jan obecny obecny
3. Kmieciak Zdzisław nieobecny nieobecny
4. Płonka Kazimierz obecny obecny
5. Sawaryn Mieczysław nieobecny nieobecny
6. Sochaj Ireneusz obecny obecny