Lista obecności

Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa
i Aktywności Gospodarczej,

na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2006 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Ragan Jan obecny obecny
2. Gazdecka Krystyna obecna obecna
3. Gutkowski Józef obecny obecny
4. Kapusta Czesław nieobecny nieobecny
5. Nycz Artur nieobecny nieobecny
6. Skrzypiński Janusz obecny obecny
7. Stanisław Strzelczyk obecny obecny
8. Szabałkin Maciej nieobecny nieobecny