Sprawozdanie z wykonania budżetu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009

Lista załączników:
Wykonanie budżetu za 2009r. [616477 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 01 [205382 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 02 [165337 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 03 [160389 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 04 [153393 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 05 [195904 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 06 [295794 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 07 [156307 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 08 [123173 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 09 [143800 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 10 [150229 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 11 [176696 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 12 [125980 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 13 [131928 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 14 [160123 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 15 [147568 bajtów]
Wykonanie budżetu za 2009r. tabeta 16 [125367 bajtów]