Kontrola w zakresie realizacji ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Kontrolę przeprowadził w dniu 20 sierpnia 2010r. kierownik oddziału w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego.

w załączeniu: