Dyżury Radnych

Grafik dyżurów radnych na wrzesień, październik 2011 r.

GRAFIK DYŻURÓW RADNYCH
  w godzinach 1500 - 1700

TERMIN DYŻURU RADNI
5.09.2011r.  Radawiec Ryszard
 Suchomski Marek
12.09.2011r.  Robak Eugeniusz
 Skrzypiński Janusz
19.09.2011r.  Trzepacz Zenon
 Witowska Jolanta
26.09.2011r.  Chmura – Nycz Magdalena
 De La Torre Ewa
3.10.2011r.  Figas Tadeusz
 Fischbach Kazimierz
10.10.2011r.  Guga Rafał
 Hładki Krzysztof
17.10.2011r.  Kardasz Jarosław
 Kasprzyk Elżbieta
24.10.2011r.  Kawka Jacek
 Kuduk Eugeniusz
31.10.2011r.  Namieciński Tomasz
 Nikitińska Janina