Sesja nr I

UCHWAŁA NR I/1/10 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

UCHWAŁA NR  I/1/10
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 grudnia 2010 r.
 

w  sprawie  stwierdzenia  wygaśnięcia  mandatu  radnego

Na  podstawie art. 190 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do  rad gmin,  rad  powiatów  i sejmików  województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190/ uchwala  się  co  następuje:

§ 1. Stwierdza  się  wygaśnięcie  mandatu  radnego Henryka  Piłata  do  Rady Miejskiej w  Gryfinie  w  okręgu  wyborczym  nr  1  z  listy  nr  21  Komitet  Wyborczy Wyborców Bezpartyjny Blok Samorządowy, wskutek wyboru na Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 2. Uchwała  w  chodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 

PRZEWODNICZĄCY  OBRAD 

Kazimierz Fischbach