Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu grudniu 2010r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
 22.XII.2010r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych
i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2011 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.XII.2010r.
godz.1100
Komisja Rewizyjna
 1. Analiza projektu budżetu Gminy Gryfino na 2011r.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.XII.2010r.
godz.1100
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2011 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.XII.2010r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Dyskusja nad budżetem Gminy Gryfino na rok 2011 – opracowanie wstępnych wniosków.
 2. Przygotowanie propozycji do planu pracy Komisji na 2011 rok.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.