Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu lutym 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
 1.02.2011r
godz. 1000
Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
  1. Analiza projektu budżetu gminy Gryfino na rok 2011. Wypracowanie wniosków komisji.
8.02.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Informacja dotycząca zaplanowanych remontów lokali komunalnych i w oświacie na 2011 rok.
24.02.2011 r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z planem ferii w jednostkach kulturalno – oświatowych na  terenie gminy.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
28.02.2011 r.
godz. 1100
Komisja Rewizyjna
  1. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.