Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu kwietniu 2011r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
11.04.2011r.
godz.1100
Komisja Rewizyjna
 1. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi prac komisji doraźnej badającej sprawy świetlic wiejskich w 2010 r.
 2. Zapoznanie się z wnioskami końcowymi z prac komisji doraźnej badającej sprawę inwestycji drogowej ul. Mieszka I w Gryfinie w 2010 r.
12.04.2011r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Informacje dotyczące uporządkowania po okresie zimowym dróg gminnych, chodników i studzienek kanalizacyjnych na terenie gminy - komisja wyjazdowa
19.04.2011r.
godz.1400
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
 1. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.04.2011r.
godz. 1000
Komisja Rewizyjna
 1. Informacja nt. programu profilaktyki zdrowotnej wśród pracowników oświaty, monitorowanie kosztów absencji chorobowej pracowników oświaty.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
21.04.2011r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
 1. Sprawozdanie z działalności komisji i spotkanie z przedstawicielami komisji d.s. rozwiązywania problemów alkoholowych.
 2. Sprawozdanie z działalności OSP w ujęciu rocznym.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.04.2011r.
godz. 1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
 1. Ocena realizacji udzielonych dotacji Gminie na realizację zadań zleconych przez jednostki z zakresu sektora finansów publicznych.
 2. Ocena realizacji planów i wydatków w roku 2010.
 3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.