Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu styczniu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
25.01.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Analiza realizacji wniosków zgłoszonych przez komisję w 2011 r.
  2. Wypracowanie Sprawozdania z działalności Komisji za okres od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
26.01.2012r.
godz. 1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się z planami ferii zimowych w jednostkach prowadzących działalność kulturalną (Biblioteka, GDK, świetlice wiejskie).
  2. Wypracowanie Sprawozdania z działalności Komisji za okres od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.
  3. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
27.01.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna i Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej ( wspólne posiedzenie)
  1. Wypracowanie Sprawozdań z działalności Komisji za okres od początku VI kadencji do 31 grudnia 2011r.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.