Terminarz posiedzeń Komisji Rady

Terminy posiedzeń KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE w miesiącu marcu 2012r.

Termin posiedzenia Nazwa  Komisji Temat  posiedzenia
15.03.2012r.
godz.1000
Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego
  1. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z przeprowadzonych ferii w jednostkach prowadzących działalność kulturalną.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
16.03.2012r.
godz.1000
Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska
  1. Zapoznanie się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci i nowej ustawy śmieciowej.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
19.03.2012r.
godz.1000
Komisja Rewizyjna
  1. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.
20.03.2012r.
godz.1000
Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej 
  1. Ocena sytuacji finansowej Gminy ze szczególnym uwzględnieniem poziomu zadłużenia.
  2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał.