Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na V sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki  Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu,  Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej

1/V

 Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Załącznik nr 4

Komisja przyjęła do wiadomości

2/V

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

3/V

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

Komisja przyjęła do wiadomości

4/V

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

Komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

5/V

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

Komisja uznała skargę za bezzasadną

6/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

7/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

8/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/V

negatywnie

negatywnie

pozytywnie

negatywnie

13/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/V

Załącznik nr 1

pozytywnie

Załącznik nr 5

Załącznik nr 2

15/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16/V

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 3

16-1/V

negatywnie

negatywnie

negatywnie

negatywnie

Załącznik nr 1 do DRUKU Nr 14/V

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby zmienić zapis w § 1 projektu uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gryfino lub reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Gryfino oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Załącznik nr 2 do DRUKU Nr 14/V

Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby zmienić zapis w § 1 projektu uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gryfino lub reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Gryfino oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, natomiast w § 2 w punkcie 2 dopisać:

Brali udział w mistrzostwach Polski i zajęli minimum:

  1. 5 miejsce w zawodach indywidualnych,
  2. 8 miejsce w zawodach drużynowych,
  3. 16 miejsce w zawodach piłki nożnej.

Załącznik nr 3 do DRUKU Nr 16/V

Komisja Budżetu Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje o wykreślenie w projekcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2012 środków funduszu sołeckiego w § 2 wyrazu „średniej".

Załącznik nr 4 do DRUKU Nr 1/V

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zapoznała się ze sprawozdaniem z działalności GDK w Gryfinie i stwierdza, że w sprawozdaniu brak jest informacji o podstawie działalności, o strukturze zatrudnienia, planowanych zadaniach oraz wykorzystania środków finansowych na 2010 rok. Komisja wnioskuje, aby uzupełniona informacja została przedstawiona na kolejnej sesji Rady Miejskiej.

Załącznik nr 5 do DRUKU Nr 14/V

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja wnioskuje, aby zmienić zapis w § 1 projektu uchwały w sprawie przyznania nagród przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino dla zawodników, którzy osiągnęli wysokie wyniki we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może przyznać nagrodę pieniężną zawodnikom, którzy są zameldowani na terenie Gminy Gryfino lub reprezentują klub sportowy działający na terenie Gminy Gryfino oraz osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.