Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na XXXV sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

DRUK NR Komisja Rewizyjna Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej
1/XXXV negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
1-1/XXXV negatywnie negatywnie pozytywnie negatywnie
2/XXXV pozytywnie pozytywnie negatywnie pozytywnie
3/XXXV Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za bezzasadną Komisja uznała skargę za zasadną
4/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie załącznik nr 1
5/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
6/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
7/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie pozytywnie
8/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska
9/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska
10/XXXV pozytywnie pozytywnie pozytywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska
11/XXXV negatywnie pozytywnie pozytywnie negatywnie
12/XXXV pozytywnie Komisja nie zapoznała się z projektem uchwały pozytywnie W wyniku równowagi głosów Komisja nie zajęła stanowiska

Załącznik nr 1 do Druku Nr 4/XXXV

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – w wyniku równowagi głosów komisja nie zajęła stanowiska. Komisja wnioskuje o przedstawienie Radzie Miejskiej w postaci prezentacji multimedialnej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z zaznaczeniem dróg publicznych gminnych, które zostały przejęte na mienie gminy i które będą przejmowane.