Opinie Komisji do projektów uchwał

Opinie Komisji do projektów uchwał na IX sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.

 

DRUK NR

Komisja Rewizyjna

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej

1/IX
1-1/IX

załącznik nr 1

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

2/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

3/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

4/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

5/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

6/IX

komisja nie zajęła stanowiska

pozytywnie

pozytywnie

komisja nie zajęła stanowiska

7/IX

projekt wycofany   z porządku obrad

 projekt wycofany  z porządku obrad

projekt wycofany  z porządku obrad

projekt wycofany  z porządku obrad

8/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

9/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

10/IX

pozytywnie

negatywnie

pozytywnie

pozytywnie

11/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

12/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

13/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

14/IX

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

15/IX

załącznik nr 2

pozytywnie

pozytywnie

pozytywnie

16/IX

pozytywnie

Komisja nie zapoznała się  z projektem uchwały

pozytywnie

pozytywnie

Załącznik nr 1 do Druku Nr 1/IX

Komisja Rewizyjna zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino oraz sprawozdanie finansowe Gminy Gryfino za 2010 r. pozytywnie. Komisja wnioskuje o udzielenie informacji, na jakie zadania została wydatkowana kwota 17.862.000 zł, wymieniona na stronie 42 części opisowej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2010 w punkcie zobowiązania budżetu gminy ppkt 6 – kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego występującego w 2010 r.  

Załącznik nr 2 do Druku Nr 15/IX

Komisja Rewizyjna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Komisja zwraca uwagę na brak gminnego programu opieki nad zabytkami, do przyjęcia którego zobowiązuje gminę ustawa o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.