Kontrola okresowa zgodności działania Straży Miejskiej w Gryfinie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nadzoru sprawowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.


Kontrolę przeprowadzili w dniach 15 – 30 listopada 2010r. funkcjonariusze Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego.