Uchwały dotyczące budżetu

UCHWAŁA NR XV/133/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025.

UCHWAŁA NR XV/132/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIV/131/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIII/128/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XIII/127/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XI/105/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 wrzesień 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XI/100/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR XI/99/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR X/93/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR IX/79/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA NR VIII/65/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2011 rok.

UCHWAŁA Nr IV/24/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2011-2025.

UCHWAŁA Nr IV/23/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2011.