Numer konta bankowego

 

 1. Dla osób płacących w Polsce
  Na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. Oddział w Gryfinie
  nr  61 1240 3855 1111 0010 1241 6308
   

 2. Rachunek bankowy dla dokonania opłaty skarbowej
  nr 92 1240 2092 9600 5055 5555 5555
   
 3. Dla osób płacących poza granicami Polski
  SWIFT:  PKOPPLPW
  IBAN:    PL61124038551111001012416308

przyjmowane są szeroko pojęte wpłaty, stanowiące dochód Gminy Gryfino w szczególności z następujących tytułów:

I. podatków lokalnych:

 • podatek od nieruchomości od osób fizycznych,
 • podatek rolny od osób fizycznych,
 • podatek leśny od osób fizycznych,
 • łączne zobowiązanie pieniężne,
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • podatek od posiadania psa (zniesiony z wyjątkiem zaległości za lata ubiegłe),

II. opłaty należne Gminie Gryfino

 • opłata skarbowa,
 • opłata za użytkowanie wieczyste,
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • opłata targowa,
 • opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
 • opłata za udostępnienie danych osobowych,
 • opłata adiacencka,
 • opłata planistyczna,
 • opłata za zajęcie pasa drogowego,
 • opłata lokalizacyjna,

III. inne należności stanowiące dochód Gminy Gryfino:

 • czynsz dzierżawny (za grunty i lokale),
 • mandaty karne kredytowane wystawione przez Straż Miejską w Gryfinie,
 • grzywna oświatowa,
 • cena ze sprzedaży nieruchomości (gruntowych i lokalowych),
 • koszty upomnień
 • kary porządkowe nakładane w toku postępowania podatkowego