Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 21 października 2011 r.

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1. Fischbach Kazimierz obecny obecny
2. Hładki Krzysztof obecny obecny
3. Kawka Jacek obecny obecny
4. Skrzypiński Janusz obecny obecny
5. Figas Tadeusz obecny obecny