MPZP według obrębów geodezyjnych

Żórawie

Lp. Numer uchwały Publikacja
 4. UCHWAŁA NR VI/60/99 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon Pniewo, Żórawki, Żórawie, Nowe Czarnowo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 marca 1999 r. Nr 7 poz. 73.
34. UCHWAŁA Nr IX/146/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Szczawno. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Nr 61 poz. 1117
35. UCHWAŁA Nr IX/147/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon ulicy Armii Krajowej. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 1 sierpnia 2003 r. Nr 61 poz. 1118
42. UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr 1 poz. 4
59. UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 13 lutego 2012r. poz. 323.