MPZP według obrębów geodezyjnych

Pniewo

Lp Numer uchwały Publikacja
 4 UCHWAŁA NR VI/60/99 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon Pniewo, Żórawki, Żórawie, Nowe Czarnowo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 marca 1999 r. Nr 7 poz. 73.
11 UCHWAŁA Nr XX/266/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - rejon wsi Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 września  2000 r. Nr 29 poz. 355
42. UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr 1 poz. 4
47 UCHWAŁA NR XLIV/558/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Pniewo gminy Gryfino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 23 stycznia 2006 r. Nr 7 poz. 117
58. UCHWAŁA NR X/90/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 września 2011 r. Nr 112 poz. 2006
59. UCHWAŁA NR XV/145/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 13 lutego 2012r. poz. 323.
76. UCHWAŁA NR XVI/129/15 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6w obrębie Pniewo  Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 11 stycznia 2016r. poz. 61.
80. UCHWAŁA NR XXXV/324/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki - teren byłego sanatorium w Nowym Czarnowie Dz. Urz. Woj. Zach. z  dnia 05  maja 2017 r. poz. 1909