MPZP według obrębów geodezyjnych

Gardno

Lp Numer uchwały Publikacja
56. UCHWAŁA NR XXII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino  Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 27 lipca 2012r. poz. 1763.
61. UCHWAŁA NR XX/175/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach Wełtyń, Gardno, Chwarstnica, Wirów, Wełtyń II- Jezioro Wełtyń Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 27 czerwca 2012r. poz. 1474.
62 UCHWAŁA NR XVIII/158/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Gardno - rejon ul. Słonecznej  Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 12 czerwca 2012r. poz. 1326.
84. UCHWAŁA NR XXXV/322/17 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 5  maja 2017r. poz. 1907.