MPZP według obrębów geodezyjnych

Stare Brynki

Lp. Numer uchwały Publikacja
18 UCHWAŁA NR XXXVII/507/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarze położonym w rejonie miejscowości Stare Brynki i obejmującym działki nr 214 i 215 w obr. Czepino oraz część dróg (nr 245 obr. Czepino i nr 5 obr. Stare Brynki) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 grudnia 2001 r. Nr 57 poz. 1687
42. UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5 stycznia 2004 r. Nr 1 poz. 4
53. UCHWAŁA NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 72 poz. 1160