MPZP według obrębów geodezyjnych

Drzenin

Lp Numer uchwały Publikacja
50. UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22 września 2005 r. Nr 76 poz. 1597
56. UCHWAŁA NR XXII/190/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębie Gardno i obrębie Drzenin – tereny produkcyjno-usługowe Gryfino  Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 27 lipca 2012 r. poz. 1763