MPZP według obrębów geodezyjnych

Radziszewo 2

Lp Numer uchwały Publikacja
42. UCHWAŁA NR XV/212/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obejmującej obszar trasy napowietrznej linii energetycznej 110 kV od Elektrowni Dolna Odra do Chlebowa. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 5  stycznia 2004 r. Nr 1 poz. 4