MPZP według obrębów geodezyjnych

Parsówek

Lp Numer uchwały Publikacja
50. UCHWAŁA NR XXXIX/497/05 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w obrębach geodezyjnych Parsówek, Drzenin, Sobieradz z przeznaczeniem pod elektrownie wiatrowe. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 22 września 2005 r. Nr 76 poz. 1597