MPZP według obrębów geodezyjnych

Daleszewo

Lp Numer uchwały Publikacja
13  UCHWAŁA NR XXII/292/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino – miejscowość Daleszewo (dz. nr 152/1, 153/1, 153/2, 153/8, 153/9, 153/10, 153/11, 153/12, 153/13 i 153/14) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 października 2000 r. Nr 34 poz. 444
28 UCHWAŁA NR IV/64/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Dębce w obr. Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 26 lutego 2003 r. Nr 12 poz. 182
36 UCHWAŁA Nr XI/162/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Daleszewo. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 października 2003 r. Nr 88 poz. 1469
60. UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 14 marca 2012r. poz. 596.