MPZP według obrębów geodezyjnych

Czepino

Lp Numer uchwały Publikacja
6 UCHWAŁA NR XI/138/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 września 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino - miejscowość Czepino (dz. nr 447/1) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 14 października 1999 r. Nr 39 poz. 640
18 UCHWAŁA NR XXXVII/507/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino na obszarze położonym w rejonie miejscowości Stare Brynki i obejmującym działki nr 214 i 215 w obr. Czepino oraz część dróg (nr 245 obr. Czepino i nr 5 obr. Stare Brynki) Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 31 grudnia 2001 r. Nr 57 poz. 1687
33 UCHWAŁA Nr IX/145/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w miejscowości Nowe Brynki. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 lipca 2003 r. Nr 60 poz. 1084
38 UCHWAŁA NR XIV/192/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany w planie ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino działek nr 225/1 i 226 oraz części działek nr 185 i 245, położonych w miejscowości Nowe Brynki, obręb Czepino. Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 28 listopada 2003 r. Nr 109 poz. 1836
53. UCHWAŁA NR VII/74/07 RADY MIEJSKIEJ w GRYFINIE z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI – CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 15 czerwca 2007 r. Nr 72 poz. 1160
60. UCHWAŁA NR XV/144/11 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Czepino i Daleszewo Dz. Urz. Woj. Zach.  z dnia 14 marca 2012r. poz. 596.