Rok 2012

Gmina Gryfino informuje, że w dniu 24 października 2012 roku zakończono posiedzenie komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na robotach budowlanych związanych z budową i przebudową kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino

Lista załączników:
Informacja o wyborze wykonawcy [251063 bajtów]