Lista obecności

Lista obecności
członków Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej,

i Komisji rewizyjnej na wspólnym posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2012 r.

 

Lp. Nazwisko i imię Potwierdzenie obecności przed posiedzeniem

Potwierdzenie obecności po posiedzeniu

1.  Chmura- Nycz Magdalena obecna obecna
2.  De La Torre Ewa obecna obecna
3.  Kardasz Jarosław obecny obecny
4.  Kasprzyk Elżbieta obecna obecna
5.  Namieciński Tomasz obecny obecny
6.  Nikitiński Paweł obecny obecny
7.  Piasecki Jerzy obecny obecny
8.  Suchomski Marek obecny obecny
   Figas Tadeusz obecny obecny
   Nikitińska Janina obecna obecna
   Trzepacz Zenon obecny obecny