Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu
w dniu 26 marca 2012r. godz. 1000

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

II. Kontrola wykonania postanowień umowy sprzedaży 80% udziałów PEC Sp. z o.o.

III. Wolne wnioski i informacje.