Rok 2020
Data ogłoszenia:2020-06-19
Tytuł:Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 czerwca 2020 r. o ponownym, drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Aktualne:Nie
Lista załączników:
01 Obwieszczenie [400881 bajtów]
02 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino [8768683 bajtów]
03 Prognoza oddziaływania na środowisko [1538426 bajtów]
04 Studium mapa [24945729 bajtów]
05 Prognoza oddziaływania na środowisko ark.1 [25834314 bajtów]
06 Prognoza oddziaływania na środowisko ark.2 [33998630 bajtów]
Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych