Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

    

KARTA INFORMACYJNA
URZĄD MIASTA I GMINY W GRYFINIE ul.1 Maja 16
tel. 91-416-20-11, 91-416-37-80, fax 91-416-27-02

BWS.I/5B

10.01.2018r.

ZAWIADOMIENIE O ZAWARCIU Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM UMOWY O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zawiadomienie pracodawcy   lub

II. OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Edukacji (symbol - BWS.RE), ul. Parkowa 3, pok. nr 212,
tel. 91-416-20-11 wew 472, e-mail: edukacja@gryfino.pl.

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje

VI. UWAGI:
Pracodawca zawiadamia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino o zawarciu umowy o pracę w celi przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem zamieszkałym na terenie miasta i gminy Gryfino, a pracodawca będący rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na jego siedzibę.