Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

I. Oświata i edukacja:
  1. Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - karta usług anulowana
  2. Przyjęcie dziecka do przedszkola - karta usług anulowana
  3. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym - karta usług anulowana
  4. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  5. Zawiadomienie o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  6. Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
  7. Wydanie nowego aktu nadania stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego